WARTO WIEDZIEĆ – konkurs z okazji Światowego Dnia Uchodźcy

WARTO WIEDZIEĆ – konkurs z okazji Światowego Dnia Uchodźcy

20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. To nie jest radosne święto, bo trudno mówić o radości w kontekście tysięcy osób, które zmuszone są opuszczać swoje rodzinne strony w obawie przed śmiercią i prześladowaniem. To dzień, który ma na celu pokazanie wsparcia i solidarności wobec wszystkich tych, którzy zdecydowali się lub zostali zmuszeni do rozpoczęcia życia na nowo i docenienie ich siły, odwagi i determinacji.

Centrum Wolontariatu w Lublinie od kilku już lat co roku organizuje lubelskie obchody Światowego Dnia Uchodźcy. W tym roku w działania zaangażowały się również inne działające w Lublinie organizacje pozarządowe i instytucje:

 • Caritas Archidiecezji Lubelskiej
 • Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
 • Stowarzyszenie Homo Faber
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
 • Urząd Miasta Lublin

i wspólnie przygotowały Konkurs wiedzy na temat sytuacji uchodźców i uchodźczyń WARTO WIEDZIEĆ.

Od poniedziałku, 15 czerwca 2015 roku aż do 20 czerwca 2015, trzy razy dziennie publikować będziemy pytanie konkursowe. Sprawdź się – co wiesz o krajach, z których pochodzą uchodźcy i o sytuacji, która spowodowała konieczność ucieczki? Pytania publikować będziemy o 10.00, 14.00 i 18.00. Pierwsza prawidłowa odpowiedź w komentarzu nagrodzona zostanie zestawem upominków przygotowanym przez wymienione wyżej organizacje. Na najbardziej wytrwałą i aktywną osobę czekać będzie również nagroda-niespodzianka!

Regulamin konkursu opublikujemy wkrótce.

Sprawdź się i promuj wiedzę na temat sytuacji uchodźców i uchodźczyń!

_____________________________________________________________________________________

IT’S GOOD TO KNOW!

HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT REFUGEES?

20th of June is celebrated internationally as World Refugee Day. It is not a happy celebration, as it is hard to celebrate the fact that thousands of people are forced to leave their homes in fear of death or persecution. This is a day that has been created to show the support and solidarity towards those who were forced to start their lives from the beginning and respect their strength, courage and determination.

The Voluntary Services Centre has organised Lublin’s World Refugees Day for years. This year other organisations and institutions joined the effort:

 • Caritas
 • Rule of Law Institute
 • Homo Faber Association
 • “Dla Ziemi” Association
 • Municipal Centre for Social Services
 • Municipality of Lublin.

From Monday, the 15th of June until the 20th of June, we will be posting questions 3 times a day. Challenge yourself – what do you know about the counties refugees escape from and the situation that made them do that? The questions will be posted at 10.00, 14.00 and and 18.00 each day. The first correct answer in the comments wins a set of gifts prepared by all the organisations involved. The most engaged participant will also get a special gift!

Specific rules will be published soon.

Challenge yourself and promote knowledge and awareness about the refugees!

 

Regulamin konkursu: / Terms of the contest:

 1. Organizatorzy: / Organizers:

  1. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie
  2. Urząd Miasta Lublin
  3. Caritas
  4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  5. Instytut na Rzecz Państwa Prawa
  6. Stowarzyszenie Homo Faber
 2. Warunki uczestnictwa: / Preconditions to participate:

  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich użytkowników facebooka, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą oraz dowiedzieć się czegoś nowego o cudzoziemcach mieszkających w Polsce. / The contest is for all Facebook users who want to share their knowledge and learn more about refugees living in Poland.
  2. Konkurs będzie miał formę pytań wstawianych na profilu „Lublin dla Wszystkich” w dniach 15.06.2015 – 20.06.2015. / The contest will take the form of the questions posted on „Lublin for All” Facebook profile between 15.06.2015 – 20.06.2015
  3. Każdego dnia udostępnione zostaną 3 pytania, w wyznaczonych godzinach: 10:00, 14:00 i 18:00. / Each day 3 questions will be posted: one at 10.00 a.m., one at 2 p.m. and one at 6 p.m.
  4. Nagrodę otrzymuje osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane pytania w komentarzu pod postem. Decydująca jest data i godzina zamieszczenia komentarza z odpowiedzią. / A person who will answer correctly to the question in the comment will win a prize. Date and time of the answer will be taken into account.
 3. Nagrodami są pakiety drobnych upominków przygotowane przez organizacje pozarządowe oraz instytucje wspierające cudzoziemców mieszkających na terenie Lubelszczyzny. / The prizes are sets of small gifts prepared by NGOs and institutions supporting migrants in Lublin.
 4. Dla każdego pytania przewidziany jest jeden pakiet upominków./ Each questions has its own set of gifts – one prize.
 5. Odbiór nagród od 16.06. do 26.06 w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Partycypacji Społecznej Kancelarii Prezydenta Lublina, Pałac Parysów, ul. Bernardyńska 3, pok. 109 lub 107. . / To collect the prize, the winner has to go to Division of Cooperation with NGOs and publinc participation at the Municipality of Lublin, Pałac Parysów, 3, Bernardyńska Street, Room 109 or 107.
 6. Odbiór nagrody po zweryfikowaniu tożsamości./ To collect the prize and ID must be shown.
 7. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. / Taking part in the contest and answering the questions is tantamount to accepting the rules of the contest.
Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+