Fakty

W projekcie „Komunikacja dla Integracji” stawiamy przede wszystkim na obiektywne fakty, takie jak dane statystyczne i liczbowe dotyczące obecności cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie. Jednak liczby nie zawsze dają pełny obraz, a za pomocą suchych danych trudno jest polemizować z plotkami na temat zjawiska migracji.

Jest kilka faktów na temat międzykulturowego Lublina, o których często zapominamy, a warto zwracać na nie uwagę:

1. Największa grupa cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w Lublinie to studenci i studencki lubelskich uczelni wyższych. Coraz więcej jest również osób z zagranicy, które uczą się w lubelskich szkołach ponadgimnazjalnych. Są to przede wszystkim uczniowie i uczennice z Ukrainy, ale również z krajów tak dalekich, jak Uzbekistan.

Umiędzynarodowienie lubelskich uczelni wyższych to ogromna szansa rozwojowa zarówno dla samych uniwersytetów, jak i dla Lublina. Dzięki obecności studentów i studentek z 92 krajów świata, zmienia się miasto, powstają nowe punkty usługowe, ogromnie zmienił się między innymi rynek nieruchomości. Jednak obecność studentów i studentek zagranicznych to nie tylko korzyść ekonomiczna (przeciętny student/ka zagraniczny/a zostawia w mieście miesięcznie od ok. 1000 do 4000zł), lecz przede wszystkim okazja do budowania kontaktów wykraczających poza nasz krąg kulturowy. Umiędzynarodowienie uczelni wyższych to również jedno z priorytetowych zadań wszystkich instytucji naukowych na świecie, traktuje się je jako warunek niezbędny do stałego podnoszenia jakości badań naukowych oraz wzbogacania procesu kształcenia między innymi poprzez budowanie kultury otwartości i zaangażowania.

2. Lublin to miasto o ogromnych tradycjach wsparcia migrantów i migrantek przymusowych.

Od 1992 roku w Lublinie działał Ośrodek dla Cudzoziemców – miejsce, w którym osoby ubiegające się o status uchodźcy (w tak zwanej „procedurze”) mieszkają do momentu otrzymania decyzji. Przez ponad 20 lat udało się w Lublinie wypracować system wsparcia mieszkańców i mieszkanek Ośrodka, a także osób decydujących się na zamieszkanie poza Ośrodkiem, zarówno przed zakończeniem procedury, jak i po uzyskaniu zgody na pobyt. Na ów system wsparcia składa się ogromna praca wykonana przez szkoły (Szkoła Podstawowa nr 31, Gimnazjum nr 16), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz organizacje pozarządowe, zabezpieczające potrzeby psychologiczne, związane z nauką języka oraz potrzeby integracyjne cudzoziemców i cudzoziemek: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie, Stowarzyszenie Dla Ziemi, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Stowarzyszenie Homo Faber.

3. Za działalność na rzecz integracji Lublin został wyróżniony już dwukrotnie. Pierwsze wyróżnienie to przynależność do Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy, drugie zaś to przyznane we wrześniu 2014 roku podczas III Ogólnopolskiego Forum Międzysektorowego dot. Lokalnych Polityk Migracyjnych w Warszawie wyróżnienia „Miasta Otwarte”:

  1. za system mieszkań chronionych dla cudzoziemców i cudzoziemek opuszczających Ośrodek dla Cudzoziemców,
  2. za program „Study in Lublin” zapraszający studentów i studentki zagraniczne do Lublina
  3. za zatrudnianie cudzoziemców i cudzoziemki w Urzędzie Miasta Lublin
  4. oraz za system zarządzania różnorodnością kulturową w Urzędzie Miasta Lublin.
c4i-lublin-neuchatel_fot-michal-kawka
Fot. Międzysektorowa reprezentacja Lublina i Neuchatel wraz z czterema wyróżnieniami dla Lublina, źródło: Polityki Migracyjne fot. Michał Kawka
Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+