Dane i statystyki

LICZBA CUDZOZIEMCÓW I CUDZOZIEMEK W LUBLINIE

Na podstawie dostępnych danych na temat zameldowania – to jedyny wskaźnik, na jakim jesteśmy w stanie bazować, by oszacować liczbę cudzoziemców i cudzoziemek na poziomie miejskim – obcokrajowcy stanowią 0,8% populacji Lublina (stan na 2015 rok).

Sylvie Przepióra

OSOBY ZAMELDOWANE

W Lublinie w styczniu 2015 roku zameldowanych było 3 625 cudzoziemek i cudzoziemców. Najwięcej spośród nich zameldowanych jest na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy (2 859 osób), 652 osoby zameldowane są na pobyt stały, zaś 114 na pobyt czasowy poniżej 3 miesięcy.

Armine Ożga-Margaryan

W porównaniu do kwietnia 2014 roku, liczba cudzoziemców i cudzoziemek zameldowanych w Lublinie wzrosła o 870 osób.

Najwięcej osób zameldowanych to obywatele i obywatelki:

Ukrainy: 2 311 osób
Białorusi: 196 osób
Turcji: 153 osoby

Yulian Hofman

W sumie w Lublinie mieszkają osoby z 84 państw i wszystkich kontynentów. To jednak o 3 państwa mniej niż w kwietniu 2014 roku.

zameldowanie

JĘZYKI

W Lublinie żyją osoby mówiące w przynajmniej 75 językach. Skąd to wiemy? Policzyliśmy ile jest zameldowanych osób, z jakich krajów pochodzą, jakimi językami mogą się posługiwać. Wiemy jednocześnie, że ta liczba może być zdecydowanie większa, gdyż nie wszyscy mieszkańcy i mieszkanki miasta są zameldowane, a poza tym są osoby, które mówią w większej liczbie języków…

STUDENCI I STUDENTKI ZAGRANICZNE

W Lublinie studiuje 4 395 cudzoziemców i cudzoziemek. To o 1 361 osób więcej niż w roku ubiegłym.

2

Wśród studentów i studentek zagranicznych najliczniejsze grupy to:

1. Ukrainy: 2803
2. Tajwanu: 327
3. Stanów Zjednoczonych (USA): 181
4. Białorusi: 180
5. Norwegii: 146

9

UCZELNIE WYŻSZE

Ogółem na 9 wyższych uczelniach w Lublinie studiują osoby z 92 krajów świata.

Wiktoria Herun

Na UMCS studiuje łącznie 1131 studentów/ek zagranicznych, 1095 na Uniwersytecie Medycznym, 525 w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej, 463 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 445 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, 339 na Politechnice Lubelskiej, 284 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji, 101 na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz 12 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych.

EDUKACJA

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W Lublinie działa 5 organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką integracji cudzoziemców i cudzoziemek:

  1. Caritas Archidiecezji Lubelskiej – pomoc społeczności uchodźczej
  2. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa – porady prawne dla cudzoziemców i cudzoziemek oraz sieciowanie instytucji i organizacji zajmujących się tą tematyką
  3. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu – wsparcie społeczności uchodźczej, grupa wolontariacka Omnes Gentes złożona z cudzoziemek i cudzoziemców
  4. Stowarzyszenie „Dla Ziemi – pomoc społeczności uchodźczej z uwzględnieniem potrzeb kobiet – migrantek
  5. Stowarzyszenie Homo Faber  – projekt „Witamy w Lublinie” – spacery, lekcje języka i kultury polskiej, KAPOWNIK

Marta Sienkiewicz

 

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+