Komunikacja dla Integracji

Jeśli nie spotkałeś(aś) się w swoim życiu z komentarzami o „imigrantach, którzy zabierają pieniądze polskim rodzinom” czy „imigrantach, którzy nie chcą się integrować ani uczyć języka polskiego” i zagrożeniu, które stanowią dla nas, Polek i Polaków, to jesteś w mniejszości. Tego typu sformułowania tak zadomowiły się w dyskursie publicznym, powtarzane są przez wszystkich, od polityków, przez media po studentów na uczelniach wyższych, że przestaliśmy już na nie zwracać uwagę. Tymczasem wizja prezentowana w tego typu wypowiedziach, rzadko poparta jakimikolwiek dowodami, potęguje nieufność wobec konkretnych grup społecznych, nadając im dodatkową etykietkę „problemowych”, i utrwala niepotrzebne i zupełnie nieuzasadnione stanem faktycznym podziały.

Celem projektu C4i – Komunikacja dla Integracji, współfinansowanego przez Radę Europy i Komisję Europejską (Europejski Fundusz Integracji) jest przeciwdziałanie uprzedzeniom, plotkom i stereotypom za pomocą rzetelnych, przygotowanych w oparciu o istniejące dane, informacji na temat cudzoziemców i cudzoziemek. Jeśli plotki rozprzestrzeniają się metodą wirusową, to antyplotki mogą robić to samo. Aby tak się stało, niezbędne jest jednak aktywne uczestnictwo obywateli i obywatelek – czyli agentów i agentek antyplotkowych.

Projekt prowadzony jest w partnerskiej sieci 11 europejskich miast, pracujących razem na rzecz wdrożenia innowacyjnej polityki publicznej promującej różnorodność i spójność społeczną. Sieć miast uczestniczących w projekcie zrekrutowana została spośród Miast Międzykulturowych Rady Europy i należą do niej, obok Lublina: Amadora i Loures z Portugalii, Barcelona, Sabadell i Bilbao z Hiszpanii, Patras z Grecji, Limerick z Irlandii, Erlangen i Norymberga z Niemiec, Botkyrka ze Szwecji oraz Lublin jako jedyny reprezentant Polski.

C4i - Miasta

W ramach „Komunikacji dla Integracji” każde z miast uczestniczących w projekcie zbudowało własną Sieć Lokalną, przeszkoliło trenerów i trenerki agentów i agentek antyplotkowych, przygotowało swoją kampanię społeczną promującą różnorodność, przeszkoliło agentów i agentki antyplotkowe oraz zaangażowało mieszkańców i mieszkanki do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno – społecznych. Tym samym stworzony został europejski katalog działań promujących różnorodność, z którego miasta mogą czerpać pełnymi garściami.

Zapoznaj się z publikacją CITIES FREE OF RUMOURS: How to build an anti-rumour campaign in my city

cities free of rumours

Projekt „Komunikacja dla Integracji” realizowany jest w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin od czerwca 2014 do końca czerwca 2015 roku.

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+