IDEA

 

c4i1000C4i - Komunikacja dla Integracji to przeciwdziałanie uprzedzeniom, plotkom i stereotypom za pomocą rzetelnych, przygotowanych w oparciu o istniejące dane, informacji na temat cudzoziemców i cudzoziemek.


Integracja Komunikacja dla Integracji Lublin dla Wszystkich

Międzykulturowy Lublin

prezydent-miasta-lublin-krzysztof-zuk

"Położenie Lublina na kulturalnym i gospodarczym styku wschodu i zachodu wpłynęło na charakter miasta. Pamiętamy o ogromnym dziedzictwie wynikającym z wielokulturowości miasta i pielęgnujemy tradycje tego miejsca organizując wydarzenia artystyczne takie jak Festiwal Inne Brzmienia, Noc Kultury, Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński, Festiwal Słodko-Gorzki czy Festiwal Wielokulturowy Lublin. Wydarzenia te nie są jedynie odwołaniem do chlubnej przeszłości miasta. Na terenie Lublina mieszkają od pokoleń przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, zaś prężny ośrodek akademicki, jakim jest nasze miasto, przyciąga coraz liczniejsze grono studentów zagranicznych. Coraz więcej osób decyduje się na zakładanie firm w Lublinie, budując tym samym nasz lokalny rynek pracy. Od 2008 roku Lublin, jako pierwsze i jedyne miasto w Polsce, jest częścią sieci Miast Międzykulturowych Rady Europy. To ogromne wyróżnienie, ale też odpowiedzialność za budowanie spójnego, kompleksowego systemu zarządzania różnorodnością w Lublinie. Dlatego też staramy się korzystać z najlepszych wzorców wypracowanych przez europejskiego lidera integracji mniejszości, szwajcarski kanton Neuchâtel.

Cieszę się, że dzięki inicjatywom takim jak projekty „Lublin dla wszystkich” czy „Komunikacja dla Integracji” mamy okazję zadbać o wszystkich mieszkańców naszego miasta, niezależnie od tego, skąd i na jak długo tu przyjechali. To zresztą nie jedyne tego typu inicjatywy. Jesteśmy na etapie niezwykle dynamicznego rozwoju Lublina: pozyskujemy przedsiębiorców, inwestujemy w infrastrukturę komunikacyjną i rekreacyjno-sportową, jednocześnie stawiając na kulturę, rozwój oświaty oraz aktywność Lublinian. Mieszkańcy coraz bardziej dostrzegają te zmiany i pozytywnie na nie reagują. Zależy mi na tym, by jeszcze chętniej włączali się w proces decydowania o przyszłości Lublina. Dzięki rozwijanym przez nas narzędziom partycypacyjnym, takim jak na przykład budżet obywatelski, którego pierwszą edycję rozpoczęliśmy w 2014 roku, każdy z nas może mieć wpływ na rozwój miasta. Lublin jest miastem dla wszystkich!"

Prezydent Miasta Lublin,

dr Krzysztof Żuk


Dane i statystyki Fakty Antyplotki

Agent/ka Antyplotkowy/a

Zanim zaczniemy rozmawiać o Agentach i Agentkach Antyplotkowych, warto zacząć od definicji „plotki” w ramach projektu „Komunikacja dla Integracji”. Nie mamy ambicji wykorzenić wszystkich plotek z przestrzeni publicznej. To nie tylko niemożliwe, ale też całkiem bez sensu! Zajmujemy się tylko jedną, konkretną grupą plotek, bezpośrednio wiążącą się ze stereotypami i uprzedzeniami na temat osób reprezentujących odmienną od nas grupę narodową czy etniczną. Nie zajmujemy się zatem plotkami towarzyskimi ani „pracowymi”, tylko komunikatami, które brzmią mniej więcej tak, jak jedna z plotek zidentyfikowanych w ramach C4i w Limerick, w Irlandii:

Wszyscy Polacy zabijają i jedzą łabędzie w parkach.

Tego typu absurdalnych, zupełnie nieuzasadnionych przekonań wśród mieszkańców i mieszkanek Polski, Irlandii, Niemiec, Holandii, Hiszpanii czy Portugalii, jest oczywiście dużo, dużo więcej.

Imigranci dostają z pomocy społecznej darmowe wózki.
Imigranci zakładający działalność gospodarczą nie muszą płacić podatków.
Zagraniczni studenci pozbawiają stypendiów studentów polskich.
Uchodźcy zabierają pieniądze, które pomoc społeczna mogłaby przeznaczyć na wsparcie Polaków w trudnej sytuacji.

to tylko niektóre przykłady niezweryfikowanych, nie sprawdzonych w żaden sposób wypowiedzi, które przekazywane są sobie z ust do ust i nabierają nieoczekiwanej mocy: antagonizują pokojowo koegzystujące ze sobą grupy i uniemożliwiają jakąkolwiek integrację. W naszym przekonaniu, a także w przekonaniu rosnącej rzeszy ekspertów i ekspertek na całym świecie, to właśnie integracja międzykulturowa jest warunkiem niezbędnym do budowania spójnych, funkcjonujących w oparciu o zaufanie i wzajemny szacunek, społeczności lokalnych. Komunikaty, takie jak przedstawione powyżej, to zwykłe plotki – nieuprawnione uogólnienia, interpretacje faktów w oparciu o niewłaściwe przesłanki. Tego typu plotki biorą się często z braku informacji i braku kompetencji w udzielaniu tych informacji przez osoby za to odpowiedzialne.

Naszym zadaniem jest przygotowanie Agentów i Agentek Antyplotkowych do rozbrajania tego typu plotek.

Agent Antyplotkowy i Agentka Antyplotkowa to osoba, która ceni sobie różnorodność i zależy jej na tym, by wszyscy mieszkańcy i mieszkanki lokalnej społeczności traktowani byli z należnym im szacunkiem. Tym samym bierze na siebie odpowiedzialność za podnoszenie świadomości innych i przedstawianie prawdziwych informacji w miejsce plotek o grupach mniejszościowych wśród mieszkańców miasta.

W ramach projektu „Komunikacja dla Integracji” prowadzimy szkolenia dla Agentów i Agentek Antyplotkowych. Aktualnych terminów i formularza zgłoszeniowego szukaj tutaj.


Metodologia Scenariusz zajęć Podręcznik Weź udział w szkoleniu

Sieć Lokalna

Sieć Lokalna to fundament działań podejmowanych w ramach projektu „Komunikacja dla Integracji”. W jej skład wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele lubelskich organizacji pozarządowych, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego, a także osoby indywidualne, które chcą włączyć się w budowanie pozytywnego klimatu wobec cudzoziemców w Lublinie.

Zadaniem sieci jest współpraca w zakresie tworzenia kampanii komunikacyjnej projektu i realizacji działań, które pomogą rozbrajać plotki na temat obcokrajowców w Lublinie.

Wierzymy, że właśnie dzięki Sieci Lokalnej efekty pracy C4i pozostaną w Lublinie na długo po zakończeniu projektu.


Organizacje Inicjatywy Członkowie / Członkinie Sieci Dołącz do Sieci Lokalnej Newsletter

Aktualności

Do pobrania

Poręczny zestaw grafik i haseł kampanii C4i do pobrania już wkrótce!

POBIERZ MATERIAŁY:

HASŁA PLAKATY GRAFIKI

Kontakt

Urząd Miasta Lublin
Biuro Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
telefon: +48 81 466 25 60, e-mail: ngo@lublin.eu

Facebook:
https://www.facebook.com/Lublin4All

Twitter:
https://twitter.com/Lublin4All?lang=pl

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCcX1gROLFTQMFnq0e4XWV7A

Google+:
https://www.youtube.com/channel/UCcX1gROLFTQMFnq0e4XWV7A