„Lublin dla Wszystkich” – tam od dziś szukaj aktualności

„Lublin dla Wszystkich” – tam od dziś szukaj aktualności

Miasto Lublin ma nową stronę internetową: www.lublin.eu, na której powstał specjalny dział poświęcony tematyce międzykulturowej: Lublin dla Wszystkich.

Od dziś właśnie tam zapraszamy po wszystkie nowości i aktualności.
Strona „Komunikacja dla Integracji”, w związku z zakończeniem projektu, nie będzie aktualizowana. Wszystkie zgromadzone na niej materiały pozostają jednak do Państwa dyspozycji,
zachęcamy do korzystania z nich.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani spotkaniem o tematyce antyplotkowej czy wsparciem w budowaniu własnej kampanii antyplotkowej – zapraszamy do kontaktu:

Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Prezydenta
Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
telefon: +48 81 466 19 56, e-mail: ngo@lublin.eu

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
C4i w Europie – katalog praktyk już dostępny!

C4i w Europie – katalog praktyk już dostępny!

Na oficjalne zakończenie i podsumowanie dwóch projektów prowadzonych w partnerskich sieciach miast uczestniczących w Programie Miast Międzykulturowych Rady Europy: Komunikacji dla Integracji (C4i) oraz DELI (Diversity in the Economy and Local Integration) – konferencję Building Inclusive Societies, Rada Europy przygotowała długo wyczekiwaną publikację – zbiór przedsięwzięć antyplotkowych ze wszystkich miast uczestniczących w projekcie. Nie zabrakło w nim lubelskich warsztatów i Punktu Wymiany Plotek – zapraszamy do lektury!

cities free of rumours

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
WARTO WIEDZIEĆ – konkurs z okazji Światowego Dnia Uchodźcy

WARTO WIEDZIEĆ – konkurs z okazji Światowego Dnia Uchodźcy

20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. To nie jest radosne święto, bo trudno mówić o radości w kontekście tysięcy osób, które zmuszone są opuszczać swoje rodzinne strony w obawie przed śmiercią i prześladowaniem. To dzień, który ma na celu pokazanie wsparcia i solidarności wobec wszystkich tych, którzy zdecydowali się lub zostali zmuszeni do rozpoczęcia życia na nowo i docenienie ich siły, odwagi i determinacji.

Centrum Wolontariatu w Lublinie od kilku już lat co roku organizuje lubelskie obchody Światowego Dnia Uchodźcy. W tym roku w działania zaangażowały się również inne działające w Lublinie organizacje pozarządowe i instytucje:

 • Caritas Archidiecezji Lubelskiej
 • Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
 • Stowarzyszenie Homo Faber
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
 • Urząd Miasta Lublin

i wspólnie przygotowały Konkurs wiedzy na temat sytuacji uchodźców i uchodźczyń WARTO WIEDZIEĆ.

Od poniedziałku, 15 czerwca 2015 roku aż do 20 czerwca 2015, trzy razy dziennie publikować będziemy pytanie konkursowe. Sprawdź się – co wiesz o krajach, z których pochodzą uchodźcy i o sytuacji, która spowodowała konieczność ucieczki? Pytania publikować będziemy o 10.00, 14.00 i 18.00. Pierwsza prawidłowa odpowiedź w komentarzu nagrodzona zostanie zestawem upominków przygotowanym przez wymienione wyżej organizacje. Na najbardziej wytrwałą i aktywną osobę czekać będzie również nagroda-niespodzianka!

Regulamin konkursu opublikujemy wkrótce.

Sprawdź się i promuj wiedzę na temat sytuacji uchodźców i uchodźczyń!

_____________________________________________________________________________________

IT’S GOOD TO KNOW!

HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT REFUGEES?

20th of June is celebrated internationally as World Refugee Day. It is not a happy celebration, as it is hard to celebrate the fact that thousands of people are forced to leave their homes in fear of death or persecution. This is a day that has been created to show the support and solidarity towards those who were forced to start their lives from the beginning and respect their strength, courage and determination.

The Voluntary Services Centre has organised Lublin’s World Refugees Day for years. This year other organisations and institutions joined the effort:

 • Caritas
 • Rule of Law Institute
 • Homo Faber Association
 • “Dla Ziemi” Association
 • Municipal Centre for Social Services
 • Municipality of Lublin.

From Monday, the 15th of June until the 20th of June, we will be posting questions 3 times a day. Challenge yourself – what do you know about the counties refugees escape from and the situation that made them do that? The questions will be posted at 10.00, 14.00 and and 18.00 each day. The first correct answer in the comments wins a set of gifts prepared by all the organisations involved. The most engaged participant will also get a special gift!

Specific rules will be published soon.

Challenge yourself and promote knowledge and awareness about the refugees!

 

Regulamin konkursu: / Terms of the contest:

 1. Organizatorzy: / Organizers:

  1. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie
  2. Urząd Miasta Lublin
  3. Caritas
  4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  5. Instytut na Rzecz Państwa Prawa
  6. Stowarzyszenie Homo Faber
 2. Warunki uczestnictwa: / Preconditions to participate:

  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich użytkowników facebooka, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą oraz dowiedzieć się czegoś nowego o cudzoziemcach mieszkających w Polsce. / The contest is for all Facebook users who want to share their knowledge and learn more about refugees living in Poland.
  2. Konkurs będzie miał formę pytań wstawianych na profilu „Lublin dla Wszystkich” w dniach 15.06.2015 – 20.06.2015. / The contest will take the form of the questions posted on „Lublin for All” Facebook profile between 15.06.2015 – 20.06.2015
  3. Każdego dnia udostępnione zostaną 3 pytania, w wyznaczonych godzinach: 10:00, 14:00 i 18:00. / Each day 3 questions will be posted: one at 10.00 a.m., one at 2 p.m. and one at 6 p.m.
  4. Nagrodę otrzymuje osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane pytania w komentarzu pod postem. Decydująca jest data i godzina zamieszczenia komentarza z odpowiedzią. / A person who will answer correctly to the question in the comment will win a prize. Date and time of the answer will be taken into account.
 3. Nagrodami są pakiety drobnych upominków przygotowane przez organizacje pozarządowe oraz instytucje wspierające cudzoziemców mieszkających na terenie Lubelszczyzny. / The prizes are sets of small gifts prepared by NGOs and institutions supporting migrants in Lublin.
 4. Dla każdego pytania przewidziany jest jeden pakiet upominków./ Each questions has its own set of gifts – one prize.
 5. Odbiór nagród od 16.06. do 26.06 w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Partycypacji Społecznej Kancelarii Prezydenta Lublina, Pałac Parysów, ul. Bernardyńska 3, pok. 109 lub 107. . / To collect the prize, the winner has to go to Division of Cooperation with NGOs and publinc participation at the Municipality of Lublin, Pałac Parysów, 3, Bernardyńska Street, Room 109 or 107.
 6. Odbiór nagrody po zweryfikowaniu tożsamości./ To collect the prize and ID must be shown.
 7. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. / Taking part in the contest and answering the questions is tantamount to accepting the rules of the contest.
Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Festiwal Wielokulturowy Lublin rusza już w tym tygodniu!

Festiwal Wielokulturowy Lublin rusza już w tym tygodniu!

Już w piątek, 22 maja 2015 rozpocznie się kolejna edycja święta lubelskich mniejszości narodowych i religijnych – Festiwalu Lublin Wielokulturowy. Organizatorzy zapraszają na filmy, koncerty, spotkania, przedstawienia, warsztaty, wystawy i wspólne zwiedzanie.

Festiwal Lublin Wielokulturowy to nie tylko okazja do spotkań, to także fenomenalna zabawa. Gorąco polecamy!

Szczegółowy program dostępny na www.ck.lublin.pl


 

This Friday, the 22nd of May, is the beginning of Multicultural Lublin Festival – an event designed by Lublin religious and cultural minorities. It is a wonderful opportunity to meet and have fun during movies, concerts, meetings, workshops, exhibitions and sightseeing.

Highly recommended! The full agenda of the Festival is available at www.ck.lublin.pl

Wielokulturowy Lublin 2015

 

 

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Lublin nagrodzony za działania na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek!

Lublin nagrodzony za działania na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek!

Lublin po raz kolejny został doceniony za działania wspierające cudzoziemców i cudzoziemki. Podczas IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych, w ramach konkursu Miasta Otwarte, Lublin otrzymał wyróżnienia za miejską strategię dotyczącą różnorodności kulturowej oraz integrująca społeczności imigranckie, promocje lubelskich uczelni za granicą, kompleksową pomoc społeczną, miejski punkt obsługi i zatrudnienie cudzoziemców i cudzoziemek.

Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych zrzesza przedstawicieli wszystkich sektorów – urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym przedstawicieli środowisk migranckich, praktyków ekspertów i aktywistów. Jest największym i jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce. Wrocławska edycja zorganizowana została w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Poprzednie edycje Forum odbyły się w Krakowie (październik 2013), Lublinie (marzec 2013) oraz Warszawie (październik 2014).

Podczas wrocławskiej edycji IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych (14-17 maja) Miasto Lublin otrzymało, w ramach konkursu Miasta Otwarte, wyróżnienia za działania integracyjne na rzecz cudzoziemców, w tym:

 1. Wyróżnienie dla Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka za:
  • Miejską strategię dotyczącą różnorodności kulturowej oraz integracji imigrantów
  • Zatrudnianie cudzoziemców w urzędach miejskich
  • Promocję uczelni polskich wśród cudzoziemców
  • Działania na rzecz integracji studentów zagranicznych
  • Kompleksową pomoc społeczną dostępną dla cudzoziemców
  • Miejski punkt obsługi cudzoziemców
 2. Wyróżnienie dla Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin za Miejską strategię dotyczącą różnorodności kulturowej oraz integracji imigrantów.
 3. Wyróżnienie dla Urzędu Miasta Lublin za Zatrudnianie cudzoziemców w urzędach miejskich.
 4. Wyróżnienie dla Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin za Promocję uczelni polskich wśród cudzoziemców. Działania na rzecz    integracji studentów zagranicznych.
 5. Wyróżnienie dla Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin  za Miejski punkt obsługi cudzoziemców.
 6. Wyróżnienie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za Kompleksową pomoc społeczną dostępną dla cudzoziemców.

Organizatorami IV Forum są Stowarzyszenie Nomada z Wrocławia, Fundację Inna Przestrzeń z Warszawy i Stowarzyszenie Homo Faber z Lublina. Wyróżnienia w imieniu Prezydenta Miasta Lublin, podczas ceremonii otwarcia IV Forum Polityk Migracyjnych we Wrocławiu, odebrał Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Opis wyróżnionych praktyk miejskich tutaj

Podczas III Forum Polityk Migracyjnych w Warszawie (jesień 2014) Lublin został wyróżniony w 4 kategoriach, za:

 • zapraszanie migrantów: program Study in Lublin jako zinstytucjonalizowane działanie mające na celu przyciągnięcie studentów zagranicznych
 • zatrudnianie cudzoziemców w urzędach lokalnych: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
 • mieszkania chronione dla migrantów przymusowych: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, Urząd Miasta Lublin: w Lublinie cudzoziemcy mogą korzystać z trzech mieszkań chronionych, które zostały przekazane przez miasto i są jego własnością. Opiekę nad mieszkaniami, tak jak i kompleksową pomoc w integracji cudzoziemców, sprawuje lubelski MOPR.
 • system zarządzania różnorodnością kulturową: Urząd Miasta Lublin buduje trwałe mechanizmy w Urzędzie Miasta, które pozwolą trafnie i w sposób systemowy odpowiedzieć na zwiększającą się liczbę cudzoziemskich mieszkańców Lublina.

Forum nagroda1

Forum Nagroda 2Forum nagroda 3Forum nagroda 4

forum nagroda 5

forum nagroda 6

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Kolejna edycja Café Dialog!

Kolejna edycja Café Dialog!

Café Dialog to cykl organizowanych w filiach Miejskiej Bibliotek Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w ramach których przy jednym stole spotykają się obcokrajowcy i Polacy mieszkający w Lublinie. Moderowane spotkania są okazją do rozmowy i poznania swoich kultur, zwyczajów i historii. W przyjaznej przestrzeni Miejskiej Biblioteki Publicznej zaaranżowanej na kawiarnię, możliwa jest swobodna wymiana myśli i zadawanie pytań.  Do tej pory odbyły się dwa spotkania: w filii nr 35 MBP przy ul. Bursztynowej 20 oraz w filii nr 34 przy ul. Judyma 4a.

Na kolejne spotkanie zapraszamy ponownie do Filii nr 35 MBP przy ul. Bursztynowej 20 w piątek, 24 kwietnia 2015r. o godz. 17.00. Tym razem będziemy mieli okazję spotkać się z mieszkającym w Lublinie małżeństwem z Bułgarii: Elitsą i Kamelem, którzy opowiedzą o tym, jak to jest przeprowadzić się, uczyć języka, pracować, budować rodzinę w Lublinie.

CafeDialog

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Zostań Agentem/ką Antyplotkowym/ą!

Zostań Agentem/ką Antyplotkowym/ą!

Z radością ogłaszamy terminy kwietniowych szkoleń.

Zapraszamy do udziału wszystkich, niezależnie od wieku, płci, zainteresowań zawodowych.

Szkolenie to pakiet wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozmowy o plotkach i stereotypach – z kolegami i koleżankami w pracy, na uczelni czy w pubie, sąsiadem w windzie, ciocią przy rodzinnym obiedzie, skierowane do wszystkich tych, którzy (tak jak my) wierzą w to, że RÓŻNORODNOŚĆ WZBOGACA!

Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy do wypełnienia formularza.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie poinformujemy Cię do 24 godzin od przesłania zgłoszenia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, zapraszamy wszystkich chętnych niezależnie od wieku, wykształcenia czy zainteresowań. Ukończenie szkolenia potwierdzamy zaświadczeniem i oficjalnym DYPLOMEM AGENTA/KI ANTYPLOTKOWEGO/EJ.

Zdjęcie ze szkolenia ToT dla trenerów/ek dla Agentów i Agentek Antyplotkowych, które odbyło się w październiku 2015 roku.
Zdjęcie: Marta Sienkiewicz (dzięki uprzejmości autorki).

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Stereotypy jak karteczki

Stereotypy jak karteczki

Święta już za nami, pora pozbywać się nadmiaru… tłuszczu, stereotypów, plotek…
Zobaczcie, jak zachęcają do tego uczestnicy i uczestniczki Warsztatów Medialnych „Lubelskie Plotkojady”.

„Karteczki” to jedna z czterech autorskich produkcji grup lubelskich licealistów i licealistek podejmujących temat stereotypów i plotek, powstałych w ramach Warsztatów Medialnych „Lubelskie Plotkojady”.

„Myśląc nad filmem ‚fabularnym’, filmem wykreowanym przez uczestników warsztatów poszliśmy tropem powielania się stereotypów. Okazało się że większość z nich można przypisać do wielu narodowości. Sięgnęliśmy po kraj, który jest nam geograficznie i historycznie najbliższy – po Ukrainę. Porównaliśmy stereotypy o nas – Polakach – ze stereotypami o naszych wschodnich sąsiadach. Użyliśmy do tego najbardziej wizualnego przekazu jaki wtedy przyszedł nam do głowy – karteczek.” – opowiada Marcin Kulczycki, prowadzący warsztaty i opiekun grupy.

Warsztaty Medialne „Lubelskie Plotkojady” odbywały się na przełomie stycznia i lutego 2015 roku w ramach projektu „Komunikacja dla Integracji”. Podczas kilkudziesięciu godzin pracy trzy grupy robocze poznawały podstawy realizacji filmowej i konfrontowały tę wiedzę i umiejętności z budowaniem przekazów promujących różnorodność na lubelskich ulicach.

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Pierwszy film promujący różnorodność w Lublinie

Pierwszy film promujący różnorodność w Lublinie

Ruszamy! Po ponad miesiącu od oficjalnego pokazu filmów zrealizowanych przez uczestniczki i uczestników Warsztatów Medialnych „Lubelskie Plotkojady” z dumą prezentujemy Państwu pierwszy z efektów końcowych tej pracy – sondę uliczną „Różnorodność wzbogaca”.

Ten film to w całości dzieło uczestników i uczestniczek warsztatów. Prawie miesięczne zmagania z tematem, okupione niezliczoną ilością godzin pracy, przemyśleń, burz mózgów i warsztatów pod okiem Marcina Kulczyckiego, prowadzącego zajęcia dla tej grupy, zwieńczone zostały właśnie takim efektem końcowym. My jesteśmy z niego dumni, a Państwo?

 


Here we go! After over a month after the grand finale of the „Lublin Rumourseaters” Media Workshops, we are proud to present you the first of the final effects of the work done by participants – street survey „Diversity enriches us”.

This video has been created entirely by the participants after over a month of hard work and struggle with the subject. They spent countless hours thinking, brainstorming and working under Marcin Kulczycki’s careful wings… and the outcome is absolutely amazing. What do you think?

 

fot. Oksana Tsymbaliuk dla C4i / photo by Oksana Tsymbaliuk for c4i

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Piłka nożna jest dla wszystkich!

Piłka nożna jest dla wszystkich!

29 marca 2015 roku odbył się towarzyski mecz reprezentacji Urzędu Miasta Lublin i dziennikarzy oraz zawodniczek i sympatyczek kobiecej drużyny Perły Lublin, wieńczący lubelską odsłonę Europejskiego Tygodnia Akcji Przeciw Rasizmowi. Mecz odbył się pod hasłami kampanii społecznej w ramach projektu „Komunikacja dla Integracji”: RÓŻNORODNOŚĆ WZBOGACA i WSZYSCY BYWAMY OBCOKRAJOWCAMI.

Serdeczne podziękowania dla Arena Lublin za użyczenie boiska do gry oraz dla zawodników i zawodniczek!


Ending the European Action Week against Racism in Lublin, representatives of the Municipality of Lublin, journalists and team members of female football team Perły Lublina, met to play a game. It was held under C4i campaign slogans. Many thanks to Arena Lublin and all the players!

‪#‎antirumours‬

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+