Metodologia

Agentów Antyplotkowych wymyślono w Barcelonie, gdzie Rada Miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi, społecznymi, instytucjami i uczelniami zbudowała Barcelońską Sieć Antyplotkową wspierającą wdrażanie Barcelońskiej Strategii Antyplotkowej, stworzonej po to, by walczyć z aktualnie pojawiającymi się plotkami, uprzedzeniami i stereotypami na temat zróżnicowanej etnicznie populacji Barcelony.

Od samego początku założono, że Agenci i Agentki Antyplotkowi działają w czterech obszarach:

1) dialog interpersonalny
2) networking – budowanie sieci
3) praca na rzecz zmiany we własnej organizacji czy instytucji
4) praca z mediami.

Każdy z tych obszarów oznacza nieco inne działania i cel, jednak bazą dla nich wszystkich są umiejętności z obszaru pierwszego: Dialog interpersonalny.

Bezpośredni kontakt i wynikające z niego możliwości interakcji z rozmówcą pozostają takie same niezależnie od tego, czy rozmawiamy z sąsiadką w windzie, wujkiem przy wielkanocnym stole czy przedstawicielami związków zawodowych w swoim zakładzie pracy.

Umiejętność słuchania i wyrażania szacunku dla poglądów drugiej strony pozostają niezmienne niezależnie od tego, czy rozmowa trwa w biurze, czy przy stoliku kawiarnianym. Rola Agenta/Agentki Antyplotkowej nie polega na umiejętności recytowania danych z pamięci, lecz na umiejętnościach prowadzenia rozmowy na temat stereotypów i uprzedzeń w taki sposób, by zbudować przestrzeń do wyrażania sprzecznych ze sobą poglądów. To umiejętności komunikacyjne są kluczowym narzędziem, z którego korzystać bedą Agenci i Agentki Antyplotkowi i na nich należy się podczas szkolenia skupić.

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+